2.2. Έργο

Α΄ Ομάδα

01. Ερωτήσεις κλειστού τύπου.
02. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση
03. Μηχανική ενέργεια και τριβή
04.Συντηρητικές και μη δυνάμεις
05. Η  μηχανική ενέργεια και το σύστημα.
06. Συγκρίσεις δύο κινήσεων
07. Θέμα Α΄. Έργο-Ενέργεια
08. Πότε παράγεται περισσότερο έργο;
09. Μια μεταβλητή δύναμη ανεβάζει το σώμα.
10.Έργο Τριβής.


Β΄ Ομάδα


Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:
 https://docs.google.com/uc?id=0B6YtGyRgwCkXV2xKaFhsWXRXaWc&export=download 
Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:
 https://docs.google.com/uc?id=0B6YtGyRgwCkXV2xKaFhsWXRXaWc&export=download 

Στοιχεία Θεωρίας

Η μηχανική ενέργεια και με ελατήριο. Φ.Ε.    Εκφώνηση     Απάντηση.Για περισσότερες ασκήσεις:

 Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr