1.1. ΚινηματικήΑ΄ Ομάδα01. Ερωτήσεις κλειστού τύπου
02. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση
03. Εξάσκηση στα διαγράμματα υ – t και x – t.  
04. Μελετώντας τις κινήσεις τριών σωμάτων.
05. Επιλέξτε το σωστό διάγραμμα.
06. Ανακρίνοντας τρία διαγράμματα…
07. Μετατόπιση, ταχύτητες και ένα διάγραμμα.
08. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση στην ΕΟΚ Ι.
09. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση στην ευθ.κίνηση ΙΙ
10. Θέμα Α. Κινηματική
11. Πληροφορίες από μερικά διαγράμματα.

Β΄ Ομάδα


Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:
 1.1.01. Η μετατόπιση είναι διάνυσμα.
1.1.02. Η μετατόπιση στην ευθύγραμμη κίνηση.
1.1.03. Μετατόπιση και διάστημα.
1.1.04. Θέση- μετατόπιση στην ΕΟΚ.  
1.1.05. ΕΟΚ. Μετατόπιση και ταχύτητα.
1.1.06. Εξίσωση κίνησης στην Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.
1.1.07. Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και θέση κινητού.
1.1.08. Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση δύο κινητών.
1.1.09. Ένα πρόβλημα συνάντησης κινητών.
1.1.10. Μέση και στιγμιαία ταχύτητα.
1.1.11. Εφαρμογή  σελ. 45.
1.1.12. Εφαρμογή σελ. 57.
1.1.13. Να περιγραφεί η κίνηση.
1.1.14. Πληροφορίες από το διάγραμμα επιτάχυνσης.
1.1.15. Διάγραμμα x-t και ταχύτητα κινητού.
1.1.16. Διαγράμματα ταχύτητας, μετατόπισης και θέσης.
1.1.17. Μια κίνηση με σταθερή επιτάχυνση.
1.1.18. Ένα αυτοκίνητο φρενάρει.
1.1.19. Επιβραδυνόμενη κίνηση. Διαγράμματα.
1.1.20. Ένα σώμα κάνει δύο διαδοχικές κινήσεις.Γ΄ Ομάδα


Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:

Δ΄ Ομάδα


Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:
1.1.51. Δύο διαγράμματα ταχύτητας.   
1.1.52. Διασταύρωση δύο αυτοκινήτων.
1.1.54. Δύο ευθύγραμμες ομαλές κινήσεις.
1.1.55. Οι ταχύτητες και οι επιταχύνσεις.  
1.1.56. Μελέτη ενός διαγράμματος επιτάχυνσης.
1.1.57. Από φανάρι σε φανάρι.  
1.1.58. Δύο ευθύγραμμες κινήσεις και διαγράμματα.E΄ Ομάδα


Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:


Στ΄ Ομάδα


Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:


Στοιχεία Θεωρίας


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Φύλλα Εργασίας
Για περισσότερες ασκήσεις: