1.1. ΚινηματικήΑ΄ Ομάδα01. Ερωτήσεις κλειστού τύπου
02. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση
03. Εξάσκηση στα διαγράμματα υ – t και x – t.  
04. Μελετώντας τις κινήσεις τριών σωμάτων.
05. Επιλέξτε το σωστό διάγραμμα.
06. Ανακρίνοντας τρία διαγράμματα…
07. Μετατόπιση, ταχύτητες και ένα διάγραμμα.
08. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση στην ΕΟΚ Ι.
09. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση στην ευθ.κίνηση ΙΙ
10. Θέμα Α. Κινηματική
11. Πληροφορίες από μερικά διαγράμματα.
12. Εκμεταλλευόμενοι τα διαγράμματα

Β΄ Ομάδα


Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:
 1.1.01. Η μετατόπιση είναι διάνυσμα.
1.1.02. Η μετατόπιση στην ευθύγραμμη κίνηση.
1.1.03. Μετατόπιση και διάστημα.
1.1.04. Θέση- μετατόπιση στην ΕΟΚ.  
1.1.05. ΕΟΚ. Μετατόπιση και ταχύτητα.
1.1.06. Εξίσωση κίνησης στην Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.
1.1.07. Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και θέση κινητού.
1.1.08. Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση δύο κινητών.
1.1.09. Ένα πρόβλημα συνάντησης κινητών.
1.1.10. Μέση και στιγμιαία ταχύτητα.
1.1.11. Εφαρμογή  σελ. 45.
1.1.12. Εφαρμογή σελ. 57.
1.1.13. Να περιγραφεί η κίνηση.
1.1.14. Πληροφορίες από το διάγραμμα επιτάχυνσης.
1.1.15. Διάγραμμα x-t και ταχύτητα κινητού.
1.1.16. Διαγράμματα ταχύτητας, μετατόπισης και θέσης.
1.1.17. Μια κίνηση με σταθερή επιτάχυνση.
1.1.18. Ένα αυτοκίνητο φρενάρει.
1.1.19. Επιβραδυνόμενη κίνηση. Διαγράμματα.
1.1.20. Ένα σώμα κάνει δύο διαδοχικές κινήσεις.Γ΄ Ομάδα


Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:Δ΄ Ομάδα


Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:

1.1.41. Μια μπάλα κινείται.

1.1.42. Η κίνηση και τα διαγράμματα θέσεις.

1.1.43. Δύο μεταβαλλόμενες κινήσεις

1.1.44. Εξισώσεις κίνησης και διασταύρωση κινητών.

1.1.45. Ξεκίνησαν ταυτόχρονα και  ξανασυναντιούνται.

1.1.46. Διάγραμμα θέσης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.

1.1.47. Μπορεί 3+4 να μας κάνει 5; 

1.1.48. Δύο αυτοκίνητα κινούνται ευθύγραμμα.

1.1.49. Δυο παιδιά συναντώνται.

1.1.50. Δύο επιταχυνόμενα  αυτοκίνητα.

1.1.51. Δύο διαγράμματα ταχύτητας.

1.1.52. Διασταύρωση δύο αυτοκινήτων.

1.1.53. Οι θέσεις και οι μετατοπίσεις σε μια πλατεία.

1.1.54. Δύο ευθύγραμμες ομαλές κινήσεις. 

1.1.55. Οι ταχύτητες και οι επιταχύνσεις.

1.1.56. Μελέτη ενός διαγράμματος επιτάχυνσης.

1.1.57. Από φανάρι σε φανάρι.

1.1.58. Δύο ευθύγραμμες κινήσεις και διαγράμματα.

1.1.59. Δουλεύοντας με ένα διάγραμμα θέσης.

1.1.60. Όσο και αν απομακρυνθείς, θα σε φτάσω!E΄ Ομάδα


Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:


1.1.61. Μετά από λίγο αρχίζει να επιταχύνεται.
1.1.62. Δύο αυτοκίνητα κινούνται ευθύγραμμα
1.1.63. Δύο κινήσεις αυτοκινήτων και ένα διάγραμμα.
1.1.64. Πώς υπολογίζουμε ταχύτητες σε μια ΕΟΜΚ.
1.1.65. Δύο κινήσεις και οι επιταχύνσεις τους
1.1.66. H κίνηση, η θέση, η μετατόπιση και το διάστημα
1.1.67. Η ελάχιστη απόσταση δύο αυτοκινήτων
1.1.68. Μια ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
1.1.69. Μη χρησιμοποιείτε το κινητό όταν οδηγείτε
1.1.70. Από ένα διάγραμμα σε εξισώσεις κίνησης
1.1.71. Εκμετάλλευση ενός διαγράμματος θέσης.  
1.1.72. Δυο κινήσεις και ένα διάγραμμα
1.1.73. Θα το προλάβει πριν την στροφή;
1.1.74.Δύο κινήσεις και ο αφηρημένος οδηγός.
1.1.75. Δυο μαθητές περπατούν για να συναντηθούν
1.1.76. Οι θέσεις, οι μετατοπίσεις και μια διασταύρωση
1.1.77. Δυο μαθητές περπατούν προς την ίδια κατεύθυνση
1.1.78. Από ένα διάγραμμα θέσης
1.1.79. Από ένα διάγραμμα ταχύτητας…
1.1.80. Ταυτόχρονο ξεκίνημα δύο αυτοκινήτων.

 Στοιχεία Θεωρίας


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Φύλλα Εργασίας
Για περισσότερες ασκήσεις: